МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

ОЮУТНЫ ВЭБ

2020/2021 оны Зуны хичээл сонголт-2 нээгдлээ, 6-р сарын 13-ны 23:00 цагт хаагдана.