МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

ОЮУТНЫ ВЭБ

22/23 ОНЫ ХАВРЫН УЛИРЛЫН ЭЧНЭЭ СОНГОЛТ-1 НЭЭГДЛЭЭ