МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

ОЮУТНЫ ВЭБ

21/22 ОНЫ ЗУНЫ УЛИРЛЫН ХИЧЭЭЛ СОНГОЛТ 2 НЭЭГДЛЭЭ