МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

ОЮУТНЫ ВЭБ

2024-2025 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын Хичээл сонголт 1 захиалга: 2024 оны 4 сарын 15-ны 23 цагт хаагдана.