МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

ОЮУТНЫ ВЭБ

2023-2024 оны хичээлийн жилийн зуны улирлын Хичээл сонголт 2 нээгдлээ