МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

ОЮУТНЫ ВЭБ

Өвлийн сургалтын хичээл сонголт I /2021.11.20-26-ны 23:00 цагийн хооронд нээгдэх боллоо